202312 logo nayuta nouhin high300ppi 300x300 - 202312-logo_nayuta_nouhin-high300ppi